Qëllimi I Konkursit të Arkitekturës është të rritë atraktivitetin e zonës dhe të sigurojë zhvillim urban të qëndrueshëm, në përshtatje me kërkesat e bizneseve, me kërkesat e qytetarëve dhe në përshtatje me karakteristikat e vetë zonës. Konkursi bën të mundur nxjerjen e ideve dhe projekteve të zbatueshme në kohë, me fokus arredimin urban të zonës.

Ky konkurs synon të angazhojë dhe mbështesë kryesisht arkitektët e rinj, të cilët mund të gjenerojnë  ide të reja përsa i përket menyrës së arredimit urban të zonës BID, nevojës për të pasur në zonë më tepër elemente dekorativë,funksionalë dhe atraktivë.

Faza Finale : 2 MAJ 2015

Më të lexuarat

Kontakt

Adresa:

B.I.D. KORCA 

Bulevardi "Shën Gjergji"

Korçë, Albania

info@bidkorca.org