BID Korça
Zona Bid
BID Korça
Zona Bid
BID Korça
Zona Bid
BID Korça
Zona Bid
BID Korça
Zona për zhvillimin e Biznesit
           

Rreth Bid Korça

BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT  Korça - ZONA PËR ZHVILLIMIN E BIZNESIT Korçë

BID Korça është një OJF e organizuar nga dhe për bizneset që zhvillojnë aktivitetin e tyre në Zonën Këmbësore dhe tek Sheshi para Teatrit, në qytetin e Korçës . 

Me mision përmirësimin ekonomik të bizneseve me aktivitet në zonën BID, përmirësimin infrastrukturor,gjallërimin e jetës sociale dhe kulturore dhe kthimin e Zonës BID Korça  në një destinacion atraktiv për qytetarët dhe vizitorët e zonës.

Me vizionin e qartë për ta kthyer Zonën në destinacion ekonomik, turistik, argëtues dhe gjithëpërfshirës, BID Korça përfshihet në promovimin e bizneseve të zonës, në organizim eventesh sociale, argetuese dhe kulturore, në promovimin e vlerave dhe traditës. Lexo më shumë...

Aktivitet e Fundit

Më të lexuarat

Kontakt

Adresa:

B.I.D. KORCA 

Bulevardi "Shën Gjergji"

Korçë, Albania

info@bidkorca.org